skip to Main Content
Taman Sungai Dua Utama
Ringkasan Projek

Nama Projek › Taman Sungai Dua Utama

Jumlah Unit › 102

Jenis Rumah › Townhouse

Status ›  Dalam Perbincangan

Keluasan › 5.65 ekar

Pemaju Terlibat

Nama Pemaju › Brew Vantage Sdn. Bhd.

Pengenalan Projek

Projek Taman Sungai Dua Utama terletak di Sungai Dua, SPU dengan keluasan 5.65 ekar. Taman Sungai Dua Utama mempunyai rumah kategori Townhouse sebanyak 102 unit. Namun begitu, jumlah unit untuk setiap kategori rumah boleh berubah-ubah mengikut perbincangan semasa. Sehingga 2017, projek ini masih lagi di dalam perancangan.

Pemaju yang terlibat ialah Brew Vantage Sdn. Bhd.

Ringkasan Projek

Nama Projek › Taman Sungai Dua Utama

Jumlah Unit › 102

Jenis Rumah › Townhouse

Status ›  Dalam Perbincangan

Keluasan › 5.65 ekar

Pemaju Terlibat

Nama Pemaju › Brew Vantage Sdn. Bhd.

Pengenalan Projek

Projek Taman Sungai Dua Utama terletak di Sungai Dua, SPU dengan keluasan 5.65 ekar. Taman Sungai Dua Utama mempunyai rumah kategori Townhouse sebanyak 102 unit. Namun begitu, jumlah unit untuk setiap kategori rumah boleh berubah-ubah mengikut perbincangan semasa. Sehingga 2017, projek ini masih lagi di dalam perancangan.

Pemaju yang terlibat ialah Brew Vantage Sdn. Bhd.

Back To Top