skip to Main Content
Mutiara Utama
Ringkasan Projek

Nama Projek › Mutiara Utama

Jumlah Unit › 

Jenis Rumah › Rumah Mampu Milik, Kedai Pejabat

Status › Dalam Perbincangan

Keluasan › 356 ekar

Pemaju Terlibat

Nama Pemaju › PGK Konsortium Sdn. Bhd. / Misi Idaman Sdn. Bhd. / Prima Budiman Sdn. Bhd. / Lion Mart Sdn. Bhd.

Kemudahan

• Surau     • Dewan Orang Ramai

Pengenalan Projek

Mutiara Utama adalah suatu pendekatan pembangunan Rumah Mampu Milik dengan tapak seluas 356 ekar yang terletak di Pongsu Seribu. Pembangunan ini bertujuan untuk membantu golongan berpendapatan sederhana bagi memiliki kediaman sendiri. Rumah Mampu Milik ini akan dijual pada harga RM200,000.00 seunit dengan keluasan 900kp. Selain pembangunan Rumah Mampu Milik, unit komersial iaitu Kedai Pejabat 2 Tingkat dan 3 Tingkat turut akan dibangunkan di atas cadangan tapak pembangunan ini. Sehingga kini, cadangan projek pembangunan ini masih lagi di peringkat menunggu kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan untuk dibangunkan.

Pemaju-pemaju yang terlibat adalah PGK Konsortium Sdn. Bhd., Misi Idaman Sdn. Bhd., Prima Budiman Sdn. Bhd dan Lion Mart Sdn. Bhd. Kemudahan yang disediakan di Mutiara Utama ialah Surau dan Dewan Orang Ramai.

Ringkasan Projek

Nama Projek › Mutiara Utama

Jumlah Unit › 

Jenis Rumah › Rumah Mampu Milik, Kedai Pejabat

Status › Dalam Perbincangan

Keluasan › 356 ekar

Pemaju Terlibat

Nama Pemaju › PGK Konsortium Sdn. Bhd. / Misi Idaman Sdn. Bhd. / Prima Budiman Sdn. Bhd. / Lion Mart Sdn. Bhd.

Kemudahan

• Surau     • Dewan Orang Ramai

Pengenalan Projek

Mutiara Utama adalah suatu pendekatan pembangunan Rumah Mampu Milik dengan tapak seluas 356 ekar yang terletak di Pongsu Seribu. Pembangunan ini bertujuan untuk membantu golongan berpendapatan sederhana bagi memiliki kediaman sendiri. Rumah Mampu Milik ini akan dijual pada harga RM200,000.00 seunit dengan keluasan 900kp. Selain pembangunan Rumah Mampu Milik, unit komersial iaitu Kedai Pejabat 2 Tingkat dan 3 Tingkat turut akan dibangunkan di atas cadangan tapak pembangunan ini. Sehingga kini, cadangan projek pembangunan ini masih lagi di peringkat menunggu kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan untuk dibangunkan.

Pemaju-pemaju yang terlibat adalah PGK Konsortium Sdn. Bhd., Misi Idaman Sdn. Bhd., Prima Budiman Sdn. Bhd dan Lion Mart Sdn. Bhd. Kemudahan yang disediakan di Mutiara Utama ialah Surau dan Dewan Orang Ramai.

Back To Top