skip to Main Content
Misi

Memacu aktiviti pembangunan dan perkhidmatan untuk meningkatkan ekuiti bumiputera serta memastikan kelangsungan keuntungan syarikat.

Visi

Menjadi syarikat korporat yang unggul dan berdaya maju dalam pembangunan hartanah dan perkhidmatan.

Objektif
  • Melaksanakan projek-projek berpotensi komersial dalam pembangunan hartanah, industri asas tani dan perkhidmatan.
  • Melaksanakan projek secara ‘Quick Win’ dan membina ‘Goodwill’.
  • Bekerjasama dengan syarikat swasta yang mempunyai kepakaran dan kewangan yang kukuh.
  • Memperkukuhkan kumpulan pengurusan supaya lebih kompeten.
Back To Top