skip to Main Content
Bayu Residence
Ringkasan Projek

Nama Projek › Bayu Residence

Jumlah Unit › 450

Jenis Rumah › Rumah Kos Rendah

Status › Dalam Perbincangan

Keluasan › 30.307 ekar

Pemaju Terlibat

Nama Pemaju › Asta Gemilang Sdn. Bhd.

Kemudahan

• Surau     • Taman Permainan     • Depo Sampah

Pengenalan Projek

Projek Bayu Residence merupakan projek akan datang yang melibatkanpembinaan sebanyak 2150 unit Rumah Mampu Milik di bawah skim Program Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PPA1M). Lokasi projek ini adalah di atas Lot 768, 769, 770 Dan 1050 Serta Lot 289, 290, 291, 752 dan sebahagian Lot 1144, Mukim 11, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang.

Sejumlah 450 unit Rumah Kos Rendah akan dibangunkan di atas tanah berkeluasan 30.307 ekar. Sehingga 2017, cadangan projek pembangunan ini masih di peringkat menunggu kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Pemaju yang terlibat dalam pelaksanaan projek ini ialah Asta Gemilang Sdn. Bhd

Ringkasan Projek

Nama Projek › Bayu Residence

Jumlah Unit › 450

Jenis Rumah › Rumah Kos Rendah

Status › Dalam Perbincangan

Keluasan › 30.307 ekar

Pemaju Terlibat

Nama Pemaju › Asta Gemilang Sdn. Bhd.

Kemudahan

• Surau     • Taman Permainan     • Depo Sampah

Pengenalan Projek

Projek Bayu Residence merupakan projek akan datang yang melibatkanpembinaan sebanyak 2150 unit Rumah Mampu Milik di bawah skim Program Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PPA1M). Lokasi projek ini adalah di atas Lot 768, 769, 770 Dan 1050 Serta Lot 289, 290, 291, 752 dan sebahagian Lot 1144, Mukim 11, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang.

Sejumlah 450 unit Rumah Kos Rendah akan dibangunkan di atas tanah berkeluasan 30.307 ekar. Sehingga 2017, cadangan projek pembangunan ini masih di peringkat menunggu kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Pemaju yang terlibat dalam pelaksanaan projek ini ialah Asta Gemilang Sdn. Bhd

Back To Top