skip to Main Content
Ara Kuda
Ringkasan Projek

Nama Projek › Ara Kuda

Jumlah Unit › 399

Jenis Rumah › Rumah Pangsa Kos Rendah. Rumah Teres 2 Tingkat, Rumah Berkembar 2 Tingkat, Rumah Sesebuah 2 Tingkat, Kedai Pejabat

Status › Dalam Perbincangan

Keluasan › 41.68 ekar

Pemaju Terlibat

Nama Pemaju › Pastech Engineering Snd. Bhd.

Pengenalan Projek

Cadangan projek perumahan ini terletak di atas Lot 361, 362, 363, 364, 365, 1823 (Lot Lama 366), 1820 (Lot Lama 367), 368 dan 1206, Mukim 13, Ara Kuda, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang dengan keluasan tanah 41.68 ekar. Kedudukan Ara Kuda yang berhampiran dengan sempadan negeri Kedah iaitu Lunas menunjukkan ianya sangat strategik ditambah pula dengan lokasi pembangunan ini juga berhampiran dengan Bandar Kepala Batas dan Tasek Gelugor.

Cadangan projek ini mempunyai beberapa buah kategori rumah yang sesuai untuk semua golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Antaranya ialah Rumah Pangsa Kos Rendah 105 unit, Rumah Teres 2 Tingkat 57 unit, Rumah Berkembar 2 Tingkat 152 unit, Rumah Sesebuah 2 Tingkat 26 unit dan Kedai Pejabat 48 unit. Projek ini masih lagi dalam perancangan dan menunggu kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Pemaju yang terlibat dalam pelaksanaan projek ini ialah Pastech Engineering Sdn. Bhd.

Ringkasan Projek

Nama Projek › Ara Kuda

Jumlah Unit › 399

Jenis Rumah › Rumah Pangsa Kos Rendah. Rumah Teres 2 Tingkat, Rumah Berkembar 2 Tingkat, Rumah Sesebuah 2 Tingkat, Kedai Pejabat

Status › Dalam Perbincangan

Keluasan › 41.68 ekar

Pemaju Terlibat

Nama Pemaju › Pastech Engineering Snd. Bhd.

Pengenalan Projek

Cadangan projek perumahan ini terletak di atas Lot 361, 362, 363, 364, 365, 1823 (Lot Lama 366), 1820 (Lot Lama 367), 368 dan 1206, Mukim 13, Ara Kuda, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang dengan keluasan tanah 41.68 ekar. Kedudukan Ara Kuda yang berhampiran dengan sempadan negeri Kedah iaitu Lunas menunjukkan ianya sangat strategik ditambah pula dengan lokasi pembangunan ini juga berhampiran dengan Bandar Kepala Batas dan Tasek Gelugor.

Cadangan projek ini mempunyai beberapa buah kategori rumah yang sesuai untuk semua golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Antaranya ialah Rumah Pangsa Kos Rendah 105 unit, Rumah Teres 2 Tingkat 57 unit, Rumah Berkembar 2 Tingkat 152 unit, Rumah Sesebuah 2 Tingkat 26 unit dan Kedai Pejabat 48 unit. Projek ini masih lagi dalam perancangan dan menunggu kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Pemaju yang terlibat dalam pelaksanaan projek ini ialah Pastech Engineering Sdn. Bhd.

Back To Top